You are good

You Are Good

Laten we op een positieve manier met elkaar omgaan! You Are Good!

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Wij gaan, overeenkomstig de geldende wetgeving, zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Gedragscode verwerking Persoonsgegevens wordt door ons 100% nageleefd.

Persoonlijke gegevens
Op sommige pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde gegevens al dan niet te verstrekken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis wordt verstrekt. Met het versturen van e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan, te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van dienst- en serviceverlening en een overeenkomst, voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Daarnaast gaan wij er vanuit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen, tenzij gekozen is voor een 'opt out'. In dat geval bewaren wij uw gegevens slechts gedurende uw bezoek aan de website en ten behoeve van het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Niet-persoonlijke gegevens
Om deze website optimaal op de klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie.

Beveiligen van gegevens
Wij volgen nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen. Om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen, worden continu adequate beveiligingssystemen ingezet. Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.

Wijzigingen
het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd. Wij raden u dan ook aan regelmatig hier te kijken voor de meest actuele versie.