You are good

You Are Good

Laten we op een positieve manier met elkaar omgaan! You Are Good!

Disclaimer

Wij besteden alle mogelijke zorg aan  actuele, correcte en betrouwbare informatie op onze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en van de elektronische diensten die wij aanbieden.

Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten kunnen niet worden gegarandeerd. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch door schade door storingen. Wij geven evenmin garantie voor een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of andere door ons elektronisch aangeboden diensten.

Inhoud website
Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in producten, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Copyright
Alle (auteurs-) rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software en informatie in andere vorm, komen toe aan The You Are Good Company. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

Virussen en veiligheid
Onze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of uw programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere site. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door ons verzonden e-mail
De door ons verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie  aan derden is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.